Římskokatolická
farnost
sv. Martina
v Jámách

Svatý Martin

Ohlášky

Bohoslužby

Farní kostel sv. Martina v Jámách:

Mše svaté:

úterý – pátek: 18.00 hod. neděle: 8.30 hod.

Svátost smíření:

půl hodiny před mší svatou.

Adorace:

čtvrtek, po večerní mši svaté, cca 18.30 – 19.00 hod.

Růženec:

před mší svatou.

Poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích: